Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Bezpieczniki przeciw ogniowe Adast
PRZERYWACZE OGNIA ADAST J 13x, J 47x, J 37x, J 34x

J13x
 
Przerywacz ognia wyżej wymienionego typu montowany jest do przewodów rurowych w celu ochrony przed przenikaniem płomienia do chronionej części urządzenia podczas inicjowania mieszanki wybuchowej i następnej stabilnej detonacji.
 
Przerywacz ognia przeznaczony jest do ochrony urządzeń technologicznych wykorzystywanych do magazynowania, rozprowadzania, transportu i przetwarzania palnych wyziewów i gazów z cieczy zaliczanych do grupy wybuchowości IIA według EN 13463-1 i Załącznika „A“ EN 50014.
Przerywacz ognia wykonany jest jako obukierunkowo antydetonacyjny – można go wmontować w dowolnym kierunku.
 
  • Przeznaczenie – przeciw detonacji
  • Charakterystyka – działanie obukierunkowe antydetonacyjne proste
  • DN 25, DN 50, DN 75

J13x_DN25.jpgJ13x_DN50.jpgJ13x_DN75.jpg 
 
J47x

Przerywacz ognia wyżej wymienionego typu montowany jest do przewodów rurowych w celu ochrony przed przenikaniem płomienia do chronionej części urządzenia podczas inicjowania mieszanki wybuchowej i następnej stabilnej detonacji.
 
Przerywacz ognia przeznaczony jest do ochrony urządzeń technologicznych wykorzystywanych do magazynowania, rozprowadzania, transportu i przetwarzania palnych wyziewów i gazów z cieczy zaliczanych do grupy wybuchowości IIA według EN 13463-1 i Załącznika „A“ EN 50014.
 
 
Przerywacz ognia wykonany jest jako jednokierunkowo antydetonacyjny ze strony, z której włożony jest tłumik detonacji. Z drugiej strony, gdzie przed wkładką przeciwwybuchową nie znajduje się tłumik detonacji, realizowana jest tylko ochrona przed deflagracją.
 
  • Przeznaczenie – przeciw detonacji
  • Charakterystyka – działanie obukierunkowe antydetonacyjne kątowe
  • Wielkość: DN 50, DN 75
J47x_DN50.jpgJ47x_DN75.jpg 

 

 
J37x

Przerywacz ognia wyżej wymienionego typu stosowany jest jako końcowy element wentylacyjnych przewodów rurowych, zapobiegający przenikaniu płomienia podczas deflagracji do chronionej części systemu.
 
 
Przerywacz ognia przeznaczony jest do ochrony urządzeń technologicznych wykorzystywanych do magazynowania, rozprowadzania, transportu i przetwarzania palnych wyziewów i gazów z cieczy zaliczanych do grupy wybuchowości IIA według EN 13463-1 i Załącznika „A“ EN 50014.
 
  • Przeznaczenie – przeciw deflagracji ( końcowe )
  • Wielkość: DN 50, DN 75, DN 100
J37x_DN50.jpgJ37x_DN75.jpgJ37x_DN100.jpg 
 
 
 
J34x
 
 
Przerywacz ognia wyżej wymienionego typu stosowany jest jako końcowy element wentylacyjnych przewodów rurowych, zwłaszcza w magazynowych zbiornika paliwa itp., gdzie podczas pompowania (utaczania) do zbiorników wykorzystywano system zwrotnego odprowadzania pary I stopnia. Przerywacz ten zapobiega przenikaniu płomienia podczas deflagracji z okolicy do chronionej części systemu.
 
 
Przerywacz ognia przeznaczony jest do ochrony urządzeń technologicznych wykorzystywanych do magazynowania, rozprowadzania, transportu i przetwarzania palnych wyziewów i gazów z cieczy zaliczanych do grupy wybuchowości IIA według EN 13463-1 i Załącznika „A“ EN 50014.
 
  • Przeznaczenie – przeciw deflagracji ( końcowe-zaworowe)
  • Wielkość: DN 50, DN 100
J34x_DN50.jpgJ34x_DN100.jpg 
 
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN