Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Umowa Serwisowa
Prowadzimy serwis 24 godzinny. Czas reakcji serwisu wynosi do 4 godzin, a w przypadku wystąpienia awarii krytycznej do 2 godzin.
 
Proponujemy podpisanie stosownej umowy serwisowej. 
Nie ponosząc dodatkowych opłat z tego tytułu, osiągną Państwo następujące korzyści:
 
  • krótkie przestoje stacji w przypadku awarii urządzeń,
  • prowadzenie serwisu wszystkich urządzeń przez jedną firmę ("raz głoszone wszystko załatwione"),
  • spełnienie wymagań prawa w zakresie częstotliwości prowadzenia przeglądów i konserwacji urządzeń pracujących w strefie zagrożenia wybuchem,
  • niższe koszty zakupu części zamiennych, a w przypadku wymiany urządzeń atrakcyjne formy zakupu,
  • bieżące informacje nt. nowych rozwiązań dla stacji paliw,
  • bezpłatne porady techniczne,
  • bezpłatne szkolenia w zakresie obsługi urządzeń.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą serwisową prosimy o kontakt z nami lub naszymi przedstawicielami. Chętnie odwiedzimy Państwa celem szczegółowego jej omówienia.
 
 

Marki Grupy ORLEN