Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Montaż, przeglądy i naprawy odmierzaczy paliw
Firma jest autoryzowanym przedstawicielem wiodących producentów odmierzaczy na świecie. Dlatego też w swoim zakresie świadczonych usług wykonuje profesjonalne montaże i okresowe przeglądy odmierzaczy oraz dokonuje ich bieżących napraw.
 
W trakcie przeglądów dystrybutorów paliwowych wykonuje się m.in. prace:
 
 • sprawdzenie obecności plomb Urzędu Miar (ilość, jakość, poprawne umiejscowienie)
 • sprawdzenie stanu zespołu pomp (działanie)
 • sprawdzenie działania układu VRS
 • czyszczenie i smarowanie ruchomych części
 • sprawdzenie stanu filtrów paliwa
 • sprawdzenie stanu pasów klinowych
 • sprawdzenie stanu i działania węży, pistoletów
 • sprawdzenie stanu zamocowania i podłączenia silnika
 • oświetlenia dystrybutora, połączeń hydraulicznych, dokładności i szybkości wydawania paliwa i in.
 • sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych
 • sprawdzenie stanu rejestru błędów
 • sprawdzenie instalacji elektrycznej i automatyki
 • sprawdzenie stanu puszek przyłączeniowych elektrycznych i sterowniczych
 • sprawdzenie dokładności i szybkości wydawania paliwa
 • sprawdzenie stanu oznakowania odmierzaczy
 • czyszczenie wnętrza dystrybutora

W trakcie przeglądów dystrybutorów LPG wykonuje się m.in. prace:

 • sprawdzenie obecności plomb Urzędu Miar (ilość, jakość, poprawne umiejscowienie)
 • sprawdzenie szczelności instalacji oraz przyłącza fazy ciekłej i gazowej
 • sprawdzenie wskazań i nastaw manometru i zaworów
 • sprawdzenie stanu zespołu filtrów
 • czyszczenie i smarowanie ruchomych części
 • sprawdzenie działania instalacji przywoławczej
 • sprawdzenie stanu węży i pistoletów (również dokonanie konserwacji pistoletów)
 • sprawdzenie stanu rejestrów błędów
 • sprawdzenie instalacji elektrycznej i automatyki
 • sprawdzenie dokładności i szybkości wydawania paliwa
 • sprawdzenie stanu oznakowania odmierzaczy
 • czyszczenie wnętrza dystrybutora
 
 

Marki Grupy ORLEN