Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Litrażowanie zbiorników
Posiadany przez nas sprzęt – przewoźne węzły pomiarowe (z niezbędnymi zatwierdzeniami GUM) oraz umiejętności i doświadczenie, umożliwiają nam przy udziale UM sprawne przeprowadzenie procesu legalizacji zbiorników paliwowych.
 
 

Marki Grupy ORLEN