Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kariera
ORLEN Centrum Serwisowe to dynamicznie rozwijająca się spółka, która w sposób szczególny dba o swoich pracowników poprzez:

  • zapewnienie godnych i bezpiecznych warunków pracy,
  • zapewnienie równych szans zatrudnienia, awansu, rozwoju i doskonalenia  zawodowego,
  • ochronę prywatności.
           
Godne i przyjazne warunki pracy osiągamy poprzez budowanie przejrzystych procedur pracy oraz utrzymywanie harmonijnych, codziennych relacji międzyludzkich. 
 
 

Marki Grupy ORLEN