Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Staż / Praktyki
Osoby zainteresowane odbyciem stażu/praktyki prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres siedziby spółki.

Aplikacje można składać przez cały rok. Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie stażu/praktyki dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonym przez ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-701, ul. Wrocławska 58. Oświadczam, że jestem świadomy(a) przysługującego mi prawa do poprawiania i dostępu do moich danych osobowych, także dobrowolności ich podania".

Uprzejmie informujemy, że rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje oraz, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami i nie zwracamy nadesłanych dokumentów.

Jeśli jesteś zainteresowana/y odbyciem praktyki/stażu w strukturach ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. wyślij wiadomość rekrutacja@orlencs.pl

Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. (0-77) 451 51 48.
 
 

Marki Grupy ORLEN