Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Ogólnopolski Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

22-01-2019  Aktualności

dr Przemysław Zaleski – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. wziął udział w Ogólnopolskim Kongresie Energetyczno-Ciepłowniczym POWERPOL , w sesji poświęconej Innowacjom w sektrzorze energetycznym i paliwowym. W ramach debaty do udziału zaproszono również: Adama Gawędę – Senatora RP (Zastępcę Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności); Norberta Grudzień – Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; Andrzeja Kojro – Prezesa Zarządu, ENEA Operator Sp. z o.o.; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.; Andrzeja J. Piotrowski – Prezesa Zarządu, PGE Systemy S.A., (byłego Wiceministra Energii); dr inż. Andrzeja Wiszniewskiego – Prezesa Zarządu, Narodowej Agencji Poszanowania Energii. Panel rozpoczął się od pytania o tradycyjne inwestycje w energetyce vs. inwestycje w innowacyjność – czy wyglądają one tak samo czy jednak inaczej. Stanowiło ono wstęp do dyskusji nad szeroko rozumianymi korzyściami z innowacyjności jako uzupełnienia tradycyjnego biznesu, bądź budowy nowej ścieżki biznesowej. Nie zabrakło również pytania o kluczowe wyzwania związane z innowacyjnością m.in. zasoby ludzkie i pozyskiwanie kapitału. Na koniec zaś odniesiono się do tematu do polityki Rządu i odpowiedzi przedsiębiorstw na nowe podejście do rozwoju energetyki oraz koncepcji smart city, nie tylko w odniesieniu do elektromobilności.
 
Wiceprezes Zaleski jako przedstawiciel grupy Orlen przedstawił i omówił najważniejsze inicjatywy PKN realizowane w tym obszarze, odniósł się do zmian regulacyjnych i wyzwań jakie czekają przed sektorem w perspektywie do roku 2050.
500_9977.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500_9942.jpg

« powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN